Levensbrug

Een Levensbrugafstemming kan worden ingezet voor hen die zich niet (meer) of moeilijk, verbaal kunnen uiten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand met Alzheimer of andere vormen van dementie.  Voor familieleden een zeer intens proces, wat vaak samengaat met rouw en afscheid.

Een Levensbrugafstemming is ook mogelijk voor hen die bijvoorbeeld door een lichamelijke en/of geestelijke beperking, of door een ongeval of ziekte, niet (meer) bij machte zijn om zelf aan het woord te zijn.

Mogelijk ook voor hen die hun ‘overgang’ nabij zijn of zij die al ‘zijn overgegaan’. Het ‘overgaan’ van een dierbare is een van de meest ingrijpende ervaringen in iemands leven. En juist tijdens dit intense proces kan een Levensbrugafstemming een waardevolle ondersteuner zijn voor de ‘achterblijvende’ familieleden en hun dierbare.

Want net zoals we ook bij een Luisterkindafstemming het hoofd passeren en direct dieper bij de persoon op wie we afstemmen aansluiten, kunnen we ook de gesprekken met deze mensen op een gerichte manier oppakken.

Een Levensbrugafstemming biedt over en weer de mogelijkheid om die dingen te zeggen die nog gezegd willen of mogen worden.

Er is ook de mogelijkheid die dingen te vragen die nog antwoord wensen, zodat behoeftes helder mogen worden en rust weer mag ontstaan.

De vraag naar een liefdevolle verbinding blijft altijd. Het is een diep verlangen. Sterker nog, deze liefdevolle verbinding is er altijd, maar is vaak bedekt met pijn. Onverwerkt verdriet, onmacht, onbegrip, boosheid, angst, schuldgevoel of schaamte spelen een grote rol.

Ik ervaar het dan ook als bijzonder dat ik een brug mag en kan zijn, daar waar de woorden van beide partijen bij elkaar gebracht mogen worden. Hierbij wordt een mogelijkheid gecreëerd, een veld waar weer ontmoet mag worden, zodat er een weg vrij mag komen, voor meer rust en ruimte, en een liefdevolle ontvangst.

 

Voor wie

Een Levensbrugafstemming kan op allerlei manieren worden ingezet. Het kan aangevraagd worden voor:

  • Mensen met Alzheimer of andere vormen van dementie
  • Mensen met een (zware) lichamelijke en/of geestelijke beperking
  • Mensen die door een ongeval of ziekte zich niet (meer) verbaal kunnen uiten
  • Mensen die in coma zijn geraakt
  • Mensen die hun ‘overgang’ nabij zijn
  • Mensen die al zijn ‘overgegaan’
  • Ongeboren kindjes, miskraam of abortus
  • Doodgeboren kindjes
  • Zij die door zelfdoding om het leven zijn gekomen

 

 

 

 

 

Een reactie na een Levensbrugafstemming:

‘Een liefdevolle afstemming van mijn vader mogen ontvangen die door Alzheimer, helaas, niet meer volledig tot contact in staat is. Door de afstemming heb ik mijn vader mogen lezen ..voelen .. herkennen..

Wát een groots geschenk …wéér even in liefdevol contact! Dankbaar.  Dank Liset’

 

Er is toestemming gegeven om deze reactie te mogen delen.

Print Friendly, PDF & Email
Logo_Lisette_V2
Luisterkindwerker
Lisette Ebben
info@lisetteebben.nl

Logo-Luisterkind-werkers

snu-logo