Privacyverklaring

Lisette Ebben Luisterkindwerker, gevestigd aan Nederhorst 58, 7608 JX Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lisetteebben.nl
Nederhorst 58, 7608 JX Almelo 06-49025293

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lisette Ebben Luisterkindwerker verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via mailwisseling

Echter, niet alle gegevens die u ons verstrekt worden ook daadwerkelijk bewaard.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Lisette Ebben Luisterkindwerker verwerkt gegevens die nodig zijn voor het maken van een Luisterkindafstemming.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Lisette Ebben Luisterkindwerker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gevraagde dienst
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Lisette Ebben Luisterkindwerker verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren
Lisette Ebben Luisterkindwerker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wetgeving ons anders verplicht.

Lisette Ebben Luisterkindwerker gebruikt gegevens voor een Luisterkindafstemming enkel en alleen om de Luisterkindafstemming te kunnen maken, u van informatie te kunnen voorzien en uw vragen te kunnen beantwoorden.

Lisette Ebben Luisterkindwerker hanteert de volgende bewaartermijnen:

Gegevens van een Luisterkindafstemming, foto en de Luisterkindafstemming zelf: deze worden 3 maand bewaard om u nog te kunnen voorzien van eventuele vervolgvragen na de geleverde dienst. Na dit termijn worden deze gegevens verwijderd van mijn (werk)laptop.

Dezelfde handelingen gelden uiteraard ook daar waar het gaat over een Luisterdierafstemming.

Wettelijk verplichte gegevens:

Wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor de belastingdienst.

Delen met anderen
Lisette Ebben Luisterkindwerker deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lisette Ebben Luisterkindwerker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik computerprogramma’s of -systemen
Lisette Ebben Luisterkindwerker gebruikt de volgende systemen.
MailChimp: Voor het versturen van nieuwsbrieven. Door te klikken en een inschrijfformulier in te vullen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.
Rompslomp: Voor het verwerken van facturen. Privacybeleid Rompslomp.

In kaart brengen websitebezoek
Lisette Ebben Luisterkindwerker gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lisetteebben.nl
Lisette Ebben Luisterkindwerker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Lisette Ebben Luisterkindwerker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisetteebben.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Lisette Ebben Luisterkindwerker kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Nederhorst 58
Postcode en plaats: 7608 JX Almelo
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 66647037
Telefoonnummer: 06-49025293
E-mailadres: info@lisetteebben.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat ons dat dan even weten, dan komen we er vast samen uit. En anders kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Januari 2022
Print Friendly, PDF & Email
Logo_Lisette_V2
Luisterkindwerker
Lisette Ebben
info@lisetteebben.nl

Logo-Luisterkind-werkers

snu-logo